Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 93-97

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το στρατιωτικό νοσοκομείο της Candia (Κάνδιας) του Βασιλείου της Κρήτης
(13.5.1581–16.9.1669)

N. Σταυρακάκης
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο Κρήτης

Η Δημοκρατία της Βενετίας, μέσα στο πλαίσιο της υγειονομικής πολιτικής της, στα τέλη του 16ου αιώνα ίδρυσε στην πρωτεύουσα του Βασιλείου της Κρήτης, την Candia (το σημερινό Ηράκλειο), ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέχρι τότε, η νοσηλεία και η περίθαλψη των ασθενών παρεχόταν σε μοναστικούς κυρίως χώρους. Το στρατιωτικό νοσοκομείο της Candia αποτέλεσε υγειονομική μονάδα με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Δεχόταν προς νοσηλεία μόνο στρατιωτικούς, και ειδικότερα τη μισθοφορική φρουρά της πόλης. Η λειτουργία του νοσοκομείου καθοριζόταν από ένα πλέγμα διατάξεων που θεσπίστηκαν από Βενετούς αξιωματούχους, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του. Το νοσοκομείο, ως δημόσιο και κοινωφελές ίδρυμα, χρηματοδοτείτο από την πολιτεία, ενώ η ίδρυσή του αποτέλεσε υγειονομική καινοτομία για τη συστηματική και την επιστημονική παροχή νοσηλείας προς τους στρατιώτες. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδιναν οι Αρχές στην εργασία του προσωπικού και των υποχρεώσεων των ασθενών, οι οποίες έπρεπε να είναι σύμφωνες ως προς το καταστατικό λειτουργίας. Το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων ήταν λεπτομερώς καθορισμένο, όπως καθορισμένες ήταν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των νοσηλευομένων στρατιωτών. Οι παραβάσεις επέσυραν ποινές που έφθαναν μέχρι και τον μελλοντικό αποκλεισμό του παραβάτη από τη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Το εν λόγω ίδρυμα παρείχε συνεχώς και απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του μέχρι την πτώση της πόλης στους Τούρκους, στις 16 Σεπτεμβρίου 1669.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενετοκρατούμενο Ηράκλειο, Μεσαιωνική Ιατρική, Στρατιωτικό νοσοκομείο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής