Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 90-92

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διφασική περικαρδιακή συλλογή μετά από την τοποθέτηση βηματοδότη

Ε. Σδόγκος, Ν.Γ. Βαλλιάνου, Π.Χ. Αυγερινός
Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Πολυκλινική»
(μέλος της ομάδας Νοσοκομείων «Ευαγγελισμός»-«Οφθαλμιατρείο»-«Πολυκλινική»), Αθήνα

Περιγράφεται ασθενής που εμφάνισε τόσο πρώιμη, δηλαδή εντός 24 ωρών, όσο και όψιμη, δηλαδή μετά από 3 εβδομάδες, περικαρδιακή συλλογή, μετά από την τοποθέτηση βηματοδότη. Η όψιμη περικαρδιακή συλλογή συνοδευόταν από τα τυπικά συμπτώματα της περικαρδίτιδας. Η περικαρδίτιδα, που συνήθως εμφανίζεται εβδομάδες μετά από την εμφύτευση βηματοδότη, θεωρείται ως παραλλαγή του συνδρόμου μετά από θωρακοτομή. Αυτή η μορφή της περικαρδίτιδας, που θεωρείται αυτοάνοσης αρχής, περιγράφηκε αρχικά μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου και καρδιοχειρουργική επέμβαση. Στις τελευταίες περιπτώσεις, η επίπτωση του συνδρόμου μετά από θωρακοτομή είναι αυξημένη, με την εμφάνιση μιας πρώιμης φάσης περικαρδιακής αντίδρασης, που θεωρείται τραυματικής αρχής και συμβαίνει λίγες ώρες έως λίγες ημέρες μετά από την τοποθέτηση του βηματοδότη. Παρ' όλο που υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά με την ύπαρξη και των δύο φάσεων μετά από τοποθέτηση βηματοδότη, δεν βρήκαμε κάποια αναφορά για την εμφάνιση και των δύο φάσεων της περικαρδιακής συλλογής στον ίδιο ασθενή. Η περίπτωση του ασθενούς μας ενισχύει την υπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην πρώιμη και την όψιμη περικαρδιακή αντίδραση, η οποία παρατηρείται μετά από την τοποθέτηση βηματοδότη.

Λέξεις ευρετηρίου: Βηματοδότης, Διφασική περικαρδίτιδα, Πρώιμη και όψιμη περικαρδιακή αντίδραση.Ασθένειες, Ηλεκτρονικές καταγραφές, Παροχή υπηρεσιών, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής