Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 39-44

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χρόνος λήψης γευμάτων και παχυσαρκία
Mια αναδυόμενη συσχέτιση με κλινικές προεκτάσεις

Χ. Κολιάκη,1 Ν. Κατσιλάμπρος2
1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα
2Ερευνητικό Εργαστήριο «Ν. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο χρόνος λήψης τροφής μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας. Πειραματικά δεδομένα σε ζώα καταδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του χρόνου λήψης τροφής και της ρύθμισης του σωματικού βάρους. Η κατανάλωση γευμάτων σε «λανθασμένο» χρόνο μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των κιρκάδιων βιολογικών κυκλωμάτων και να οδηγήσει σε δυσμενείς μεταβολικές συνέπειες στους ανθρώπους. Ορισμένες πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ο χρόνος κατανάλωσης του κύριου γεύματος μπορεί να προβλέψει τον βαθμό επιτυχίας της απώλειας βάρους στο πλαίσιο διαιτητικής παρέμβασης σε παχύσαρκα άτομα. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένα περίπλοκο κύκλωμα κιρκάδιας διακύμανσης φυσιολογικών παραμέτρων σε διαφόρους ιστούς που σχετίζεται με την πρόσληψη τροφής, όπως το στομάχι, το έντερο, το πάγκρεας, το ήπαρ και ο λιπώδης ιστός. Δεδομένου ότι η τροφή αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας για τον λιπώδη ιστό, ο χρόνος λήψης της τροφής μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας, ενώ αλλαγές αυτού μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παχυσαρκία και στην αποτελεσματικότητα απώλειας βάρους.

Λέξεις ευρετηρίου: Απώλεια βάρους, Κιρκάδιος ρυθμός, Παχυσαρκία, Χρόνος γευμάτων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής