Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 22-38

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οξεία νεφρική βλάβη σε κιρρωτικούς ασθενείς

Σ. Παπαδάκη, Σ.Π. Ντουράκης
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς την κατανόηση της παθογένειας της οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ) στην κίρρωση του ήπατος, ενώ έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα οι συσχετίσεις της νεφρικής δυσλειτουργίας στην πρόγνωση της υποκείμενης νόσου. Νέοι όροι έχουν εισαχθεί στην προσπάθεια να αναγνωριστούν ευκολότερα ακόμη και οι μικρότερες μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας. Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετονομάστηκε πρόσφατα σε ΟΝΒ και ορίστηκε ως η αύξηση της κρεατινίνης >1,5 mg/dL ή και η μείωση της κάθαρσης της κρεατινίνης <40 mL/min. Τα συχνότερα αίτια της ΟΝΒ στους κιρρωτικούς ασθενείς είναι η προνεφρική αζωθαιμία, η οξεία σωληναριακή βλάβη και το ηπατονεφρικό σύνδρομο (λειτουργική νεφρική ανεπάρκεια). Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών, η διαφορική διάγνωση της ΟΝΒ παραμένει δύσκολη, δυσχεραίνοντας την εφαρμογή της έγκαιρης και κατάλληλης θεραπείας. Η προνεφρική αζωθαιμία αντιμετωπίζεται με αποκατάσταση του όγκου και αναστολή του εκλυτικού παράγοντα, η οξεία σωληναριακή βλάβη αντιμετωπίζεται συμπτωματικά και εφ' όσον είναι αναγκαίο με θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης. Η αντιμετώπιση του ηπατονεφρικού συνδρόμου (ΗΝΣ) στηρίζεται στη χορήγηση μιδοδρίνης σε συνδυασμό με οκτρεοτίδιο ή λευκωματίνη και αγγειοσυσπαστικά, όπως τερλιπρεσίνη, βαζοπρεσίνη και νορεπινεφρίνη με σκοπό τη βελτίωση της ροής του αρτηριακού αίματος. Η αιμοκάθαρση ενδείκνυται για ασθενείς με κλινικά σημαντική περίσσεια όγκου υγρών και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η τοποθέτηση διασφαγιτιδικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης μπορεί να συνδράμει σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Η οριστική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η μεταμόσχευση ήπατος. Τα τελευταία έτη, στην προσπάθεια της πρώιμης διάγνωσης της ΟΝΒ, τόσο στον γενικό όσο και στον ειδικό πληθυσμό, όπως οι κιρρωτικοί ασθενείς, έχουν εισαχθεί νέοι βιοδείκτες, όπως η λιποκαλίνη, που σχετίζεται με τη ζελατινάση των ουδετεροφίλων, η συστατίνη C, το μόριο νεφρικής βλάβης 1, η ιντερλευκίνη-18 και η ηπατικού τύπου δεσμευτική πρωτεΐνη των λιπαρών οξέων. Οι εν λόγω δείκτες σε μελέτες που έχουν εκπονηθεί έως τώρα εμφανίζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς τη χρησιμότητά τους στη διάγνωση, στη διαφορική διάγνωση, στη θεραπευτική προσέγγιση, αλλά και στη διάρκεια θεραπείας της ΟΝΒ.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπλοκές κίρρωσης ήπατος, Ζελατινάση των ουδετεροφίλων, Ηπατικού τύπου δεσμευτική πρωτεΐνη των λιπαρών οξέων, Ηπατονεφρικό σύνδρομο, Ιντερλευκίνη-18, Μόριο νεφρικής βλάβης 1, Οξεία νεφρική βλάβη, Συστατίνη C.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής