Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 115-123

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Έγκαιρη παρέμβαση σε νεαρούς χρήστες παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών με παραβατική συμπεριφορά

Π. Σκανδάμη, Μ. Βετούλη, Ε. Κερασιώτη, Ε. Καφετζόπουλος, Μ. Μαλλιώρη
Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ, Αθήνα


Η σχέση των ψυχοδραστικών ουσιών και της βίαιης συμπεριφοράς είναι πολύπλοκη, δαπανηρή και αδιαμφισβήτητη. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η σχέση χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στη νεανική ηλικία με την παραβατικότητα, καθώς πολυάριθμες μελέτες καταγράφουν τον συσχετισμό χρήσης ουσιών και εγκληματικότητας. Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της εφηβείας και της παρόρμησης των εφήβων για πειραματισμό με νέες και συχνά ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, καθώς και η αναγνώριση του αυξημένου κινδύνου παραβατικότητας της ευρύτερης ηλικιακής ομάδας των νεαρών χρηστών ουσιών, συμβάλλουν στη δημιουργία επιτυχημένων προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, κατάλληλων για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών αντιμετώπισης της εξάρτησης και του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης έχει οδηγήσει στη δημιουργία των εναλλακτικών μέτρων φυλάκισης για νεαρούς ενήλικες, που αποτελούν οικονομικά συμφέρουσα επιλογή. Παρουσιάζονται τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στη χρήση ουσιών των εφήβων και των νέων και στη συναφή παραβατικότητα. Περιγράφονται επίσης οι δομές υποδοχής για νεαρούς παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών στην Ελλάδα και ειδικότερα η Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), η οποία πραγματοποιεί έγκαιρη παρέμβαση στο στάδιο της σύλληψης, ενώ ενθαρρύνει τους νέους παραβάτες που κάνουν χρήση ουσιών να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία ενημέρωσης, αξιολόγησης, φροντίδας και παραπομπής σε θεραπεία, με στόχο τη μείωση της μελλοντικής χρήσης ναρκωτικών ουσιών και συναφών παραβατικών συμπεριφορών. Η νεοσυσταθείσα αυτή υπηρεσία αποτελεί μια απάντηση στις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου και στις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στους σχετικούς κρατικούς φορείς. Επιπρόσθετα, ο ρόλος της είναι διασυνδετικός μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών, με στόχο την ολιστική και την ουσιαστική αντιμετώπιση του νέου χρήστη. Παράλληλα, η ύπαρξη της εν λόγω υπηρεσίας συνάδει με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα ναρκωτικά 2014–2020, που τονίζει την ανάγκη εξέτασης της διαχείρισης των προβληματικών χρηστών ναρκωτικών εντός του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης και ειδικότερα από το στάδιο της σύλληψης.

Λέξεις ευρετηρίου: Έγκαιρη παρέμβαση, Εναλλακτικά μέτρα φυλάκισης, Εφηβεία και παραβατικότητα, Νεαροί παραβάτες χρήστες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής