Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 107-114

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της άνοιας τύπου Alzheimer

Α. Βενιού,1 Σ. Βασιλειάδου,1 Δ. Βελέτζα,1 Μ. Μήλιος,2 Ν. Τεντολούρης3
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Τμήμα Διοίκησης και Οργανισμών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
3Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ειδική Νοσολογία, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

Η άνοια τύπου Alzheimer με την πάροδο των ετών παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ιατρική κοινότητα. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η φυσιολογική γήρανση του πληθυσμού είναι οι λόγοι για τους οποίους η άνοια τύπου Alzheimer θα αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς. Στο παρόν άρθρο θα δοθεί μια γενική περιγραφή για τη νόσο τύπου Alzheimer από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής της μέχρι σήμερα. Θα αναλυθεί η σημασία της χρόνιας ασθένειας και το πώς αντιμετωπίζουν οι ασθενείς τον στιγματισμό της νόσου. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στον ρόλο που διαδραματίζουν για την υποστήριξη των εν λόγω ασθενών η οικογένεια, οι κοινωνικοί δεσμοί και οι σύλλογοι των ασθενών. Θα αναλυθεί η σημασία του έμπειρου και καλά καταρτισμένου ιατρικού προσωπικού, ο τρόπος που χειρίζονται, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους ασθενείς. Τέλος, θα αναφερθεί το είδος της βοήθειας που προσφέρουν οι σύλλογοι παροχής υποστήριξης και θα συγκριθεί με αυτό που προσφέρει, αντίστοιχα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και, τέλος, θα γίνει μέσα από διαδικτυακές πηγές αναφορά στις απαραίτητες παρεμβάσεις που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στους ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer και στις οικογένειές τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Άνοια τύπου Alzheimer, Επιδημίες, Κοινωνικός στιγματισμός, Φροντίδα ασθενών, Χρόνιες ασθένειες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής