Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015, 645-649

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Άνδρας 55 ετών με ασυμπτωματική υπονατριαιμία

Κ. Κίτσιος,1 Ι. Χαριτίδης,1 Α. Χαρσούλα,2 Ι. Νεάγκου,1 Β. Μυστρίδου,1 Π. Κούντης,1 Ν. Μερτζανίδου,1 Τ. Αμπντέλ-Μαλίκ1
1Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη
2Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη

Η υπονατριαιμία είναι μια συχνή, στην κλινική πράξη, ηλεκτρολυτική διαταραχή. Ωστόσο, σπάνια μπορεί να αποτελεί μείζονα ή και μοναδική κλινική εκδήλωση ενός σοβαρού υποκείμενου νοσήματος. Παρουσιάζεται η περίπτωση πλήρως ασυμπτωματικού άνδρα με υπονατριαιμία στο πλαίσιο συνδρόμου απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης οφειλόμενου σε μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αργινίνη-βασοπρεσίνη, Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, Παρανεοπλασματικό σύνδρομο, Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης, Υπονατριαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής