Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015, 636-644

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Νέο πρωτόκολλο δημιουργίας και μελέτης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
με έγχυση παγκρεατικής ελαστάσης σε επίμυες

Δ. Μώρης,1 Χ. Μπακογιάννης,1 Ε. Ντούση,2 Π. Τσακιρόπουλος,2 Ν. Τσακιρόπουλος,2 Χ. Τσιγκρής,1 Δ. Περρέα,2 Σ. Γεωργόπουλος1
1Α΄ Χειρουργική Κλινική, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Eργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η ανευρυσματική νόσος είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία που περιλαμβάνει ολόκληρη την αορτή. Το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) αποτελεί σημαντικό πρόβλημα εξ αιτίας του κινδύνου ρήξης και του υψηλού ποσοστού θανάτων που προκαλεί η ρήξη αυτού. Ενώ και τα μικρά ανευρύσματα μπορεί να οδηγηθούν σε ρήξη, πιο μεγάλο κίνδυνο έχουν τα μεγαλύτερα και γι' αυτόν το λόγο η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου (screening), καθώς και η κατάλληλη εκτίμηση και ο προσδιορισμός των ανευρυσμάτων εκείνων που εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα για ρήξη, αποτελούν τα κλειδιά για τη διαχείριση και την έρευνα αναφορικά με τα ΑΚΑ. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν προς το παρόν ειδικοί εργαστηριακοί δείκτες που θα παρείχαν τη δυνατότητα διάκρισης των ασθενών με ανεύρυσμα σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό. Στόχος του παρόντος πειράματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της εξ αντικειμένου αδήριτης ανάγκης για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση εκείνων των βιοδεικτών που θα περιγράφουν με αξιοπιστία τη βιολογική συμπεριφορά και τη φυσική ιστορία (παθογένεση, αύξηση και ρήξη) του ΑΚΑ.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ), Βιοδείκτες, Μοντέλα με πειραματόζωα, Παγκρεατική ελαστάση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής