Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015, 556-565

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Καρκίνος μαστού σχετιζόμενος με την κύηση:
Η εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου ως σημαντική διαγνωστική μέθοδος

Ι. Κακουλίδης,1 Α. Πολίτη2
1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
2Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αρεταίειο», Αθήνα

Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού σχετιζόμενου με την κύηση αυξάνεται, αναδεικνύοντας τον καρκίνο του μαστού σε μια από τις πλέον συχνές μορφές καρκίνου που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η επίδραση της κύησης στον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με διάφορα μητρικά χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με την αναπαραγωγή, τη γενετική και τους ορμονικούς παράγοντες. Λαμβάνοντας υπ' όψη τη μεγάλης κλίμακας παρατηρούμενη αλλαγή στον τρόπο ζωής, στην ηλικία της μητέρας και στην τάση τεκνοποίησης στις γυναίκες παγκόσμια, καθίσταται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη αναπροσαρμογής της διαγνωστικής προσέγγισης. Μια διεξοδική ανάλυση των παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στη συσχέτιση μεταξύ της εγκυμοσύνης και του καρκίνου του μαστού καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να αναζητηθούν στο επίπεδο της αναπαραγωγής, της γενετικής και των ορμονικών αλληλεπιδράσεων. Όπως επισημαίνεται στην παρούσα ανασκόπηση, η ηλικία εμμηναρχής, η ηλικία μητρότητας, η ίδια η μητρότητα ως οντότητα, καθώς και ο αριθμός των γεννήσεων, το διάστημα μεταξύ των γεννήσεων και ο μητρικός θηλασμός αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αξιολόγηση του κινδύνου του καρκίνου του μαστού. Ακόμη, το χρονικό διάστημα από την εμμηναρχή μέχρι την πρώτη γέννηση, η ορμονική έκφραση στο επίπεδο των υποδοχέων και το υποκείμενο γενετικό υπόστρωμα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην έναρξη και στην παθογένεση του σχετιζόμενου με την κύηση καρκίνου του μαστού. Η επισήμανση και η ανάλυση της συσχέτισης και των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εν λόγω παραγόντων ενισχύει τη διαγνωστική προσέγγιση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου σε ιδιαίτερα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο. Με κύριο στόχο την ανάδειξη της σημασίας των παραγόντων κινδύνου στο σχετιζόμενο με την κύηση καρκίνο του μαστού, η παρούσα ανασκόπηση περιλαμβάνει την κριτική ανάλυση 66 συνολικά άρθρων μέσα από τις βάσεις δεδομένων του Medline/PubMed και Google Scholar μέχρι το Νοέμβριο του 2014. Επιλέχθηκαν όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε επιδημιολογικές, κλινικές, παθοφυσιολογικές και διαγνωστικές πτυχές του σχετιζόμενου με την κύηση καρκίνου του μαστού.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάγνωση, Καρκίνος μαστού, Κύηση, Ορμόνες και κύηση, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής