Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015, 535-545

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίες αγωγές με GLP-1 αγωνιστές
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Α.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Οι αγωγές που βασίζονται στο φαινόμενο των ινκρετινών, όπως είναι οι αγωνιστές του glucagon-like peptide (GLP)-1, έχουν καταστεί μια σημαντική θεραπευτική προσέγγιση για την αγωγή των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Πρόσφατα, βρέθηκε ότι και οι εβδομαδιαίοι GLP-1 αγωνιστές προκαλούν βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου, ενώ, παράλληλα, μειώνουν το σωματικό βάρος στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Επί πλέον, με τους εν λόγω παράγοντες η εμφάνιση υπογλυκαιμίας είναι σχετικά χαμηλή λόγω της εξαρτώμενης από τη γλυκόζη δράσης τους. Η ναυτία και ο έμετος είναι οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με αυτές τις θεραπείες. Επί του παρόντος, υπάρχουν τέσσερις εβδομαδιαίοι αγωνιστές GLP-1 που είτε είναι διαθέσιμοι είτε βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η σύνοψη των δεδομένων που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εβδομαδιαίων αγωνιστών GLP-1, καθώς και της θέσης τους στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλβιγλουτίδη, Εξενατίδη, Ντουλαγλουτίδη, Σεμαγλουτίδη, Τασπογλουτίδη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής