Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(3), Μάιος-Ιούνιος 2015, 302-307

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κατάγματα σκαφοειδούς. Μια προσέγγιση για το μη ειδικό ιατρό

Β. Καραδήμα
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», Ελευσίνα

Τα κατάγματα του σκαφοειδούς οστού απαντώνται σχετικά συχνά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). Η διάγνωσή τους δεν είναι πάντα εύκολη και συχνά τίθεται καθυστερημένα σε βάρος της πρόγνωσης. Τα κατάγματα σκαφοειδούς αποτελούν το 2–7% του συνόλου των καταγμάτων. Η συχνότητά τους όμως εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερη, λόγω των διαγνωστικών δυσχερειών που τα χαρακτηρίζουν. Διαγιγνώσκονται κυρίως σε νέους άνδρες. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται συνήθως με απλή ακτινογραφία, ενώ σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η διενέργεια πιο περίπλοκων απεικονιστικών εξετάσεων. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική και εξαρτάται από το είδος του κατάγματος. Νάρθηκας τοποθετείται ακόμη και σε απλή υποψία κατάγματος, καθώς πολλά κατάγματα δεν είναι εξ αρχής ορατά στην απλή ακτινογραφία. Ασθενείς με πρώιμη ακινητοποίηση έχουν άριστη πρόγνωση. Η καθυστέρηση της διάγνωσης των καταγμάτων σκαφοειδούς αποτελεί δυνητικά σημαντικό παράγοντα δυσλειτουργίας της άρθρωσης του καρπού. Συνεπώς, πρέπει να αναζητούνται και να αντιμετωπίζονται χωρίς καθυστέρηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιδημιολογία, Επιπλοκές, Κάταγμα, Σκαφοειδές οστό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής