Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 54-59

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου: Θάνατοι από νεοπλάσματα του αναπνευστικού.
Συγκριτικά ευρήματα μεταξύ των 13 Καποδιστριακών Δήμων του νομού Πιερίας
Πληθυσμιακή μελέτη εικοσαετίας (1991–2010)

Ν. Παπάζογλου,1 Μ. Ψάλλας,2 Γ. Τζατζάγου,1 Α. Καλαμπάκας,3 Γ. Τσιάντας,4 Η. Τσανικίδης,5 Χ. Μανές6
1B΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
2Α΄ Παθολογική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ), Θεσσαλονίκη
3Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
4Β΄ Παθολογική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
5Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
6Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

ΣKΟΠΟΣ Η καταγραφή των θανάτων από νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος στο πλαίσιο πληθυσμιακής μελέτης που καλύπτει εικοσαετή διάρκεια στο νομό Πιερίας σύμφωνα με την προτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αλλά και για κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού στον ελληνικό χώρο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στο νομό Πιερίας της βόρειας Ελλάδας (με συνολικό πληθυσμό 126.292 κατοίκους) και στο πλαίσιο πληθυσμιακής επιδημιολογικής μελέτης υπό το γενικό τίτλο «επιδημιολογία αιτιών θανάτου», καταγράφηκαν όλοι οι θανόντες (24.264), σε διάρκεια εικοσαετίας (1991–2010). Το υλικό της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν οι 1.715 θάνατοι από νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (α) Ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν η επικρατέστερη αιτία θανάτου, σε ποσοστό 24,46% μεταξύ όλων των νεοπλασμάτων και 6,22% του συνόλου των θανάτων. (β) Η μέση επιβίωση από νεοπλάσματα αναπνευστικού ανήλθε στα 68,69 έτη, ενώ η αντίστοιχη του ίδιου συστήματος από μη νεοπλασματικές νόσους ανήλθε στα 78,29 έτη. Η μέση επιβίωση των γυναικών ήταν μεγαλύτερη έναντι των ανδρών (70,74 έναντι 68,48). (γ) Στην πρώτη δεκαετία, οι γυναίκες εμφάνιζαν μεγαλύτερη ηλικία θανάτου (70,77 έναντι 68,48, p<0,05). Αντίθετα, στη δεκαετία 2001–2010 η ηλικία θανάτου ήταν σχεδόν η ίδια στα δύο φύλα (69,64 έτη έναντι 69,17, p=NS [μη σημαντικό]). (δ) Στη δεκαετία 2001–2010, ο αριθμός των θανόντων από καρκίνο του πνεύμονα ήταν σαφώς μεγαλύτερος απ' ό,τι στη δεκαετία 1991–2000. (ε) Σε κάθε 8 θανάτους από νεόπλασμα πνεύμονα, οι 7 αφορούσαν σε άρρενες (87,5%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι θάνατοι από νεοπλάσματα του αναπνευστικού αφορούν σε μεγάλο ποσοστό τον ανδρικό πληθυσμό, όμως οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη επιβίωση. Στη δεκαετία 2001–2010 παρατηρήθηκε αύξηση της ηλικίας θανάτου (επιβίωση) στον ανδρικό πληθυσμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπνευστικό σύστημα, Επιβίωση, Νεόπλασμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής