Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 16-27

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η διατροφή στο πλαίσιο των παραγόντων κινδύνου για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Γ. Μισιρλή,1,2 Β. Μπενέτου,1,2 Π. Λάγιου1,2,3
1Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας, Αθήνα
3Γραφείο Επιδημιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), ισχαιμικής και αιμορραγικής αιτιολογίας, αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκόσμια, με σημαντικό κόστος σε ατομικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Η παρούσα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει ως στόχο την παρουσίαση των κυριότερων παραγόντων κινδύνου των ΑΕΕ, τόσο αυτών που μπορούν να μεταβληθούν ή προληφθούν, όσο και των μη τροποποιήσιμων, καθώς και τη σύνοψη του συνόλου των υπαρχόντων επιστημονικά τεκμηριωμένων ευρημάτων για κάθε έναν από αυτούς. Στους μη τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου ανήκουν η ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό, η φυλή και το ιστορικό προηγούμενου ΑΕΕ ή οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Παρ' όλο που αυτοί οι παράγοντες δεν μπορούν να μεταβληθούν, η παρουσία τους βοηθά στον εντοπισμό ατόμων σε υψηλό κίνδυνο και στην τροποποίηση ή την αποφυγή των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να υποστούν μεταβολή. Στους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προληφθούν ή να μεταβληθούν εντάσσονται η υψηλή αρτηριακή πίεση, η χρήση καπνού, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, οι υψηλές τιμές ολικής χοληστερόλης ορού, η κατανάλωση οινοπνεύματος, συγκεκριμένοι διατροφικοί παράγοντες και η έλλειψη τακτικής φυσικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα ανασκόπηση έχει δοθεί στη διατροφή, τόσο σε σχέση με μεμονωμένες κατηγορίες τροφίμων όσο και με συνολικά διατροφικά πρότυπα, καθώς τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο σχετικό ερευνητικό ενδιαφέρον και έχουν προκύψει νέα ευρήματα. Οι διάφοροι παράγοντες κινδύνου αυξάνουν ανεξάρτητα την πιθανότητα ΑΕΕ αλλά και αλληλεπιδρούν, ενισχύοντας έτσι, όταν συνυπάρχουν, ακόμη περισσότερο την εν λόγω πιθανότητα. Η ανίχνευση και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις διαγνωστικές εξετάσεις και τη βελτιωμένη επείγουσα ιατρική φροντίδα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ελάττωση της επίπτωσης και της θνησιμότητας από ΑΕΕ.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, Διατροφή, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής