Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 106-110

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Οικογενής παλαμο-πελματιαία τύλωση σε συνδυασμό με σύσπαση Dupuytren:
Παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης

Ε. Πέλεχας,1 Α. Καββαδίας,2 Π. Καραγιάννη,3 Ν. Τσιγαρίδας,4 Χ. Μανάτου,2 Π. Τσαπόγας2
1Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Derriford, Plymouth, Ηνωμένο Βασίλειο,
2Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα,
3Τμήμα Βιοπαθολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
4Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Ένας άνδρας, 92 ετών, εισήχθη στο νοσοκομείο με σύγχυση. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν υπερκερατωτικές αλλοιώσεις στις παλαμιαίες και τις πελματιαίες επιφάνειες των χεριών και των ποδιών του. Επίσης, παρατηρήθηκε σύσπαση Dupuytren στο αριστερό του χέρι. Δεν εντοπίστηκαν άλλες αλλοιώσεις κατά την κλινική εξέταση, τον απεικονιστικό και τον εργαστηριακό έλεγχο. Από το οικογενειακό ιστορικό αποκαλύφθηκε ότι ο πατέρας του και οι δύο αδελφοί του παρουσίαζαν τις ίδιες υπερκερατωτικές αλλοιώσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Εκτοδερμική ανωμαλία, Σύσπαση Dupuytren, Υπερκεράτωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής