Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 102-105

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ενδορραχιαία χορήγηση βακλοφαίνης για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας:
Κλινικοί προβληματισμοί

Α. Πρασσάς,1 Α. Αθανασίου,1,2 Χ. Αλεξανδρής,1 Γ. Αλεξόπουλος,1 Π. Τσολπίδης,1 Κ. Τσολέκα1
1Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη,
2Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η σπαστικότητα είναι κατάσταση του κινητικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από μυϊκή δυσκαμψία, δυσκολία στον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων και αυξημένα τενόντια αντανακλαστικά. Η εμφύτευση αντλίας βακλοφαίνης για ενδορραχιαία χορήγηση είναι σήμερα η αποτελεσματικότερη μέθοδος αντιμετώπισης της σπαστικότητας με προέλευση τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Παρουσιάζονται οι πρώτες περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας, περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου και συζητώνται τα αποτελέσματα βάσει της εμπειρίας μας και της σχετικής βιβλιογραφίας. Τρεις ασθενείς (άρρενες, ετών 39–49), με σοβαρή σπαστικότητα λόγω πολλαπλής σκλήρυνσης (μέση κλίμακα Ashworth: 4), εκτιμήθηκαν για τοποθέτηση αντλίας βακλοφαίνης. Οι ασθενείς αντιμετωπίζονταν για πολλαπλή σκλήρυνση >10 έτη και οι συντηρητικές μέθοδοι απέτυχαν να ελέγξουν τη συμπτωματολογία. Η δοκιμασία εφ' άπαξ χορήγησης βακλοφαίνης ήταν θετική και εμφυτεύτηκε προγραμματιζόμενη αντλία για συνεχή έγχυση. Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών (μέση κλίμακα Ashworth: 2). Μετά από αρκετές προσαρμογές της ημερήσιας εγχεόμενης δόσης, παρατηρήθηκαν μόνο ελάσσονες επιπλοκές. Στη διάρκεια του κλινικού επανελέγχου για ένα εξάμηνο, η βελτίωση παρέμεινε σταθερή. Η ενδορραχιαία χορήγηση βακλοφαίνης από προγραμματιζόμενη αντλία είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για επιλεγμένες περιπτώσεις βαριάς σπαστικότητας. Η προσεκτική επιλογή των ασθενών και ο λεπτομερής κλινικός επανέλεγχος είναι απαραίτητοι για την επίτευξη μακρόχρονων θετικών αποτελεσμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντλία βακλοφαίνης, Ενδορραχιαία βακλοφαίνη, Πολλαπλή σκλήρυνση, Σπαστικότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής