Τελ. ενημέρωση:

   14-Oct-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, 570-582

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία

Δ. Αναγνωστόπουλος, Α. Παλαιολόγου, Ε. Λαζαράτου
Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής,
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία αποκτά όλο και μεγαλύτερη έκταση διεθνώς. Τα τυχερά παιχνίδια θεωρούνται ως κοινωνικά αποδεκτή μορφή ψυχαγωγίας, ενώ η πρόσβαση των εφήβων σε αυτά είναι εύκολη. Για τη διαφήμισή τους χρησιμοποιούνται ελεύθερα όλοι οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας, ενώ διαπιστώνεται έλλειψη ενημέρωσης για τους κινδύνους από τη χρήση τους. Τα τυχερά παιχνίδια είναι πολύ δημοφιλή στους εφήβους και παρατηρείται συνεχής αύξηση της εξάρτησής τους από αυτά. Η παρούσα ανασκόπηση βασίστηκε στη βιβλιογραφική έρευνα των μηχανών αναζήτησης PubMed και Google Scholar, για το χρονικό διάστημα 1984−2013. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά, η έκταση, οι παράγοντες κινδύνου και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. Η πλειοψηφία των ερευνών είναι επιδημιολογικές ποσοτικές μελέτες, αφορούν στο μαθητικό πληθυσμό και έχουν διεξαχθεί στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) και στη Μεγάλη Βρετανία. Οι έφηβοι αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη της διαταραχής. Η πιθανότητα εθισμού τους στα τυχερά παιχνίδια είναι 2−4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τους ενήλικες. Στην Ελλάδα, υπάρχουν κλινικές ενδείξεις ότι το εν λόγω φαινόμενο, κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, εμφανίζεται αυξημένο. Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχει απουσία τεκμηριωμένων επιδημιολογικών δεδομένων. Καθίσταται επιτακτική η διερεύνησή του προκειμένου να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Εφηβεία, Παθολογικός τζόγος, Προβληματικός τζόγος, Τζόγος, Τυχερά παιχνίδια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής