Τελ. ενημέρωση:

   14-Oct-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, 558-569

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι φαινότυποι της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας

Α.Γ. Μαθιουδάκης,1,2 Γ.Α. Μαθιουδάκης2,3
1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aintree, Liverpool, Ηνωμένο Βασίλειο
2Ομάδα Πνευμονολογίας, Ελληνική Εταιρεία για την Προώθηση της Βιοϊατρικής Έρευνας, Αθήνα
3Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ», Αθήνα

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι φλεγμονώδης, ετερογενής πάθηση, με παθολογοανατομικές και παθοφυσιολογικές αποκλίσεις, κλινικές παραλλαγές και εξωπνευμονικές εκδηλώσεις που καθορίζουν τη συνολική επιβάρυνση της πάθησης, επιτείνουν την ανικανότητα και καθιστούν τη ΧΑΠ μια συστηματική πάθηση. Έχει κατανοηθεί ότι η ομαδοποίηση των ασθενών σε ομοιογενείς ομάδες, με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως ο βαθμός του εμφυσήματος, ο δείκτης μάζας σώματος, η επιρρέπεια στις λοιμώξεις, η συχνότητα των παροξύνσεων και το μέγεθος της αναστρεψιμότητας της απόφραξης, επιτρέπει την ακριβέστερη σταδιοποίηση και πρόγνωση, καθώς και το σχεδιασμό αποδοτικότερων θεραπευτικών προγραμμάτων, αν σκοπός είναι η προστασία των ασθενών από τις ανεπιθύμητες ενέργειες της πολυφαρμακίας, αλλά και η υποστήριξή τους με φάρμακα χρήσιμα και αποδοτικά. Έτσι, η ανάγκη σχεδιασμού εξατομικευμένης θεραπείας οδήγησε στην περιγραφή τριών φαινοτύπων ΧΑΠ, που από κοινού διαμορφώνουν τέσσερις θεραπευτικές ομάδες, με βάση κλινικοανατομικά χαρακτηριστικά, παραμέτρους αναπνοής και την επιρρέπεια στις παροξύνσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανασκόπηση, Άνθρωπος, Βιοδείκτες, Φαινότυπος, Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής