Τελ. ενημέρωση:

   27-May-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(3), Μάιος-Ιούνιος 2014, 286-297

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Νεανική σπονδυλαρθρίτιδα
Τα κριτήρια που δεν επιλύουν το πρόβλημα μιας περίπλοκης διάγνωσης

Ε. Τσιτσάμη
Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η σπονδυλαρθρίτιδα (spondyloarthritis, SpA) αντιπροσωπεύει ένα φάσμα φλεγμονωδών νοσημάτων με κοινά χαρακτηριστικά αλλά με διαφορετικούς κλινικούς φαινότυπους. Στα παιδιά, η SpA ευθύνεται για το 15–20% των περιπτώσεων αρθρίτιδας και συνήθως εμφανίζεται ως αδιαφοροποίητη, με σπανιότερη −απ' ό,τι στους ενήλικες− τη συμμετοχή του αξονικού σκελετού και πολύ συχνότερη την προσβολή των ισχίων και την περιφερική ενθεσίτιδα. Είναι σημαντικό ότι πολλοί από τους ασθενείς με νεανική SpA κινδυνεύουν να εμφανίσουν, σε κάποια φάση της πορείας της νόσου, αγκυλωτική σπονδυλίτιδα. Τα ταξινομικά και τα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου για τα παιδιά είναι διαφορετικά από εκείνα που εφαρμόζονται στους ενήλικες. Σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια της International League of Associations for Rheumatology (ILAR) για τη νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, οι περισσότερες περιπτώσεις νεανικής SpA ταξινομούνται στην υποομάδα της σχετιζόμενης με ενθεσίτιδα αρθρίτιδας. Παράλληλα και σε αντίθεση με την ταξινόμηση της SpA των ενηλίκων, η παρουσία ή το οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης κατατάσσουν τους ασθενείς σε διαφορετική υποομάδα της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας. Επίσης και κυρίως, τα παιδιά με SpA που πληρούν τα κριτήρια της αγκυλωτικής σπονδυλίτιδας και αυτά με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, καθώς και η αντιδραστική αρθρίτιδα, δεν καλύπτονται από την ταξινόμηση ILAR. Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου συστήματος ταξινομικών και διαγνωστικών κριτηρίων, το οποίο να καλύπτει το σύνολο των ασθενών με νεανική SpA. Ένα τέτοιο σύστημα θα διευκόλυνε την επικοινωνία και τη μετάβαση των ασθενών από τις παιδορευματολογικές νοσηλευτικές μονάδες προς εκείνες των ενηλίκων. Θα ήταν, επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμο για την αξιολόγηση της χρήσης αντι-TNF και άλλων βιολογικών παραγόντων στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πρώιμης αξονικής SpA.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, Αντιδραστική αρθρίτιδα, Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, Σπονδυλαρθρίτιδα, Σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα αρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής