Τελ. ενημέρωση:

   19-Feb-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 85-96

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποικιοκρατία και ευλογιά στα Ιόνια Νησιά κατά τη «βρετανική προστασία»
Η περίπτωση του δαμαλισμού της Κέρκυρας (1852)

Χ. Δημοπούλου,1 Κ. Τσιάμης,2 Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή,1 Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου,2 Δ. Ανωγιάτης-Pelé1
1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορικής Δημογραφίας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, Κέρκυρα
2Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η μελέτη παρουσιάζει μια πτυχή της βρετανικής αποικιοκρατικής υγειονομικής πολιτικής στα Ιόνια Νησιά (1815−1864) μέσω ανέκδοτου αρχειακού υλικού αναφορικά με το θεσμό του δαμαλισμού κατά της ευλογιάς. Η μελέτη βασίστηκε στους ονομαστικούς καταλόγους της Εκτελεστικής Αστυνομίας κατά το μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού της Κέρκυρας το 1852. Το αρχειακό υλικό παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των εμβολιασμένων, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το έτος του προηγούμενου εμβολιασμού και το έτος παλαιότερης ασθένειας από ευλογιά. Σημαντική πληροφορία επίσης παρέχεται για το αν ο εμβολιασμένος νόσησε στην πρόσφατη επιδημία ευλογιάς του 1852. Τα ευρήματα της ανάλυσης των καταλόγων συνδυάστηκαν με τα στοιχεία της μεγάλης επιδημίας της Κέρκυρας του 1852, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στον αντι-βρετανικό τύπο της εποχής. Το ανέκδοτο αρχειακό υλικό και τα τελικά ευρήματα προσδίδουν μια διαφορετική διάσταση στα έως σήμερα γνωστά ιατρο-ιστορικά δεδομένα, αναδεικνύοντας την πρωτοφανή ολιγωρία και αναποτελεσματικότητα του υγειονομικού μοντέλου της εποχής, καλυπτόμενο υπό το μανδύα της βρετανικής αποικιοκρατικής πολιτικής στα Ιόνια Νησιά.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποικιοκρατία, Δαμαλισμός, Δημογραφία, Δημόσια υγεία, Επτάνησα, Ευλογιά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής