Τελ. ενημέρωση:

   19-Feb-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 71-76

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οι κοινοτικές ομάδες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα
Το παράδειγμα των κινητών μονάδων ψυχικής υγείας

Β. Περιτογιάννης,1 Β. Μαυρέας2
1Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, Ιωάννινα
2Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Η φροντίδα των ασθενών με ψυχικά νοσήματα στην κοινότητα, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, είναι ο σύγχρονος τρόπος θεραπείας των ψυχικών διαταραχών. Η σημασία του ρόλου των κοινοτικών ομάδων ψυχικής υγείας αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ότι οι εν λόγω ομάδες παρέχουν αποτελεσματική και αποδεκτή από τους ασθενείς φροντίδα. Στην Ελλάδα, οι κινητές μονάδες ψυχικής υγείας (ΚΜΨΥ) αποτελούν μοντέλο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας προσαρμοσμένο στις ανάγκες των απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών της υπαίθρου. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των ΚΜΨΥ, το κλινικό και ερευνητικό τους έργο, οι πρωτοποριακές τους δράσεις, ο εκπαιδευτικός τους ρόλος και η συνεισφορά τους στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Επισημαίνεται η ετερογένεια στον τρόπο λειτουργίας τους και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Τέλος, γίνεται αναφορά στις προοπτικές αυτής της χαμηλού κόστους φροντίδας των ασθενών με ψυχικές διαταραχές σε μια εποχή όπου λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και μειωμένοι πόροι.

Λέξεις ευρετηρίου: Κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, Κοινοτικές ομάδες ψυχικής υγείας, Οικονομική κρίση, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής