Τελ. ενημέρωση:

   19-Feb-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 41-47

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Όγκος του Wilms – νεφροβλάστωμα
Μια συστηματική ανασκόπηση

N. Κοσμάς, N. Τσουκαλάς
Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Ο όγκος του Wilms (νεφροβλάστωμα) είναι κακοήθης εμβρυϊκός όγκος του νεφρού. Αποτελεί το 6% των νεοπλασιών στα παιδιά. Αποτέλεσε πρότυπο για την αντιμετώπιση μιας παιδιατρικής συμπαγούς νεοπλασίας από πολλές ιατρικές ειδικότητες. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε ριζική ανατροπή της πρόγνωσης προς το καλύτερο. Οι γνώσεις που υπάρχουν σήμερα βασίζονται στα αποτελέσματα των κλινικών μελετών δύο κυρίως ομάδων: Της NWTS στις ΗΠΑ και της SIOP στην Ευρώπη. Η SIOP εφάρμοσε προεγχειρητική θεραπεία και στη συνέχεια ριζική νεφρεκτομή, ενώ, αντίθετα, η NWTS διενήργησε άμεση νεφρεκτομή και κατόπιν συμπληρωματική θεραπεία. Παλαιότερα, μόνο με χειρουργική εκτομή, τα ποσοστά επιβίωσης έφθαναν το 20−40%. Σήμερα, το ποσοστό ίασης ανέρχεται σε 80−90%. Την πρόγνωση επηρεάζουν το στάδιο και η ιστολογία του όγκου, καθώς και μια σειρά νεότερων γενετικών παραγόντων.

Λέξεις ευρετηρίου: Νεφροβλάστωμα, Όγκος Wilms, Παιδιατρικός όγκος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής