Τελ. ενημέρωση:

   16-Dec-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013, 730-733

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το «τρελό μέλι» στην Ιατρική από την αρχαιότητα έως σήμερα

Χ.Β. Χαρίσης, Γ. Μαυροφρύδης
Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Από την αρχαιότητα, το τοξικό μέλι χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για διάφορους σκοπούς που κυμαίνονται από πολεμικούς έως θεραπευτικούς. Οι χρήσεις αυτές αφορούν κυρίως στο «τρελό» μέλι του Πόντου, που προέρχεται από το νέκταρ των φυτών Rhododendron ponticum και Rhododendron luteum. Με στόχο την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την τοξικότητα και τις θεραπευτικές του ιδιότητες, οι πληροφορίες αναφορικά με το «τρελό» μέλι συλλέχθηκαν από την αρχαία ελληνική και λατινική λογοτεχνία, τις ταξιδιωτικές διηγήσεις περιηγητών των προηγούμενων αιώνων, καθώς και από λαογραφικά αρχεία και μελέτες. Επί πλέον, έγινε ανασκόπηση της σύγχρονης ιατρικής βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας στο PubMed τις λέξεις-κλειδιά "mad honey" και "Rhododendron honey". H δηλητηρίαση από «τρελό» μέλι («τρελόμελο»), αν και δυνητικά θανατηφόρα, συνήθως δεν είναι σοβαρή. Υπάρχει μια πληθώρα παραδοσιακών θεραπευτικών χρήσεων του «τρελόμελου», μερικές από τις οποίες διατηρήθηκαν από την αρχαιότητα. Όταν το «τρελόμελο» καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες, θα μπορούσε να είναι επωφελές και οι θεραπευτικές του ιδιότητες αξίζουν περαιτέρω έρευνας. Ωστόσο, η χρήση του για την ώρα θα πρέπει να αποφεύγεται.

Λέξεις ευρετηρίου: Δηλητηρίαση, Ροδόδενδρο, «Τρελό μέλι».


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής