Τελ. ενημέρωση:

   16-Dec-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013, 675-687

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγχρονη απεικονιστική διαγνωστική της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας

Ε. Τσιτσάμη,1 Β. Δερμεντζόγλου2
1Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
2Τμήμα Ακτινολογίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Με τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχει επιτευχθεί θεαματική ελάττωση έως και πλήρης εξαφάνιση των δομικών βλαβών και της συνακόλουθης αναπηρίας που συνόδευαν παλαιότερα τη νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (juvenile idiopathic arthritis, JIA). Το ενδιαφέρον έχει μετατεθεί από τη διαπίστωση των απότοκων της νόσου απώτερων αρθρικών και σκελετικών αλλοιώσεων που αποκαλύπτουν οι συμβατικές ακτινογραφίες, προς την πρωιμότερη δυνατή αναγνώριση και στην εκτίμηση του βαθμού της φλεγμονώδους διεργασίας που επιτυγχάνεται με την υπερηχογραφία (ultrasonography, US) και τη μαγνητική τομογραφία (magnetic resonance imaging, MRI). Η US υπερτερεί της κλινικής εξέτασης ως προς την αποκάλυψη της υμενίτιδας, της τενοντοελυτρίτιδας και της ενθεσίτιδας. Η MRI παρέχει ακριβή ποσοτική εκτίμηση του βαθμού της υμενίτιδας, έχει υψηλή ευαισθησία ως προς την πρώιμη αποκάλυψη των διαβρωτικών αλλοιώσεων και είναι η μόνη που μπορεί να απεικονίσει το οστικό οίδημα. Με τη χρήση της US και της MRI έχει δειχθεί ότι μεγάλο ποσοστό ασθενών με κλινικά ανενεργό νόσο έχουν υποκλινική υμενίτιδα. Ως αποτέλεσμα και παρ' ότι καμιά από τις δύο αυτές μεθόδους δεν καλύπτει ακόμη ολόκληρο το φάσμα των διαγνωστικών αναγκών της JIA, η χρήση τους αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής διερεύνησης των παιδορευματολογικών ασθενών. Οι συνεχείς, εν τούτοις, αλλαγές των ανατομικών μορίων των αρθρώσεων που συνοδεύουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος, καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, και οι αλλοιώσεις που προκαλεί στον αναπτυσσόμενο σκελετό η φλεγμονή είναι δύσκολο να διακριθούν από τις διαγνωστικά αξιοποιήσιμες βλάβες της νόσου. Επίσης, οι διαφορές που υπάρχουν ως προς την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αρθρικής βλάβης μεταξύ της JIA και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας δεν επιτρέπουν την εφαρμογή στα παιδιά των απεικονιστικών προτύπων που εφαρμόζονται με επιτυχία στους ενήλικες. Έτσι, η στενή συνεργασία των παιδορευματολόγων με εξειδικευμένους απεικονιστές είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενών με JIA.

Λέξεις ευρετηρίου: Μαγνητική τομογραφία, Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, Υπερηχογραφία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής