Τελ. ενημέρωση:

   17-Oct-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013, 613-618

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς

Α. Βενιού,1 Ν. Τεντολούρης2
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ειδική Νοσολογία, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

Η ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες για τη μέτρηση της ποιότητας υγείας. Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται αναφορά όλο και συχνότερα για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ασθενών. Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, αλλά και προσδιορίζονται ακριβώς τα οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της υγείας, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ ιατρού-ασθενούς. Παρουσιάζονται οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχέση ιατρού-ασθενούς και το πώς η μεταξύ τους επικοινωνία διαμορφώνεται στο πλαίσιο της κάθε μιας προσέγγισης. Αναλύονται οι στρατηγικές ελέγχου της συνάντησης, καθώς επίσης και τα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ ιατρού και ασθενούς που μπορεί να παρουσιαστούν λόγω των επαγγελματικών στάσεων, της αβεβαιότητας και των ταξικών εμποδίων. Τέλος, γίνεται αναφορά στη σημασία της εκπαίδευσης των ιατρών στην επικοινωνία και διατυπώνονται προτάσεις που θα μπορούσαν να υποβληθούν στο διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού σε θέματα εκπαίδευσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Επικοινωνία, Ικανοποίηση ασθενών, Σχέση ιατρού-ασθενούς, Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής