Τελ. ενημέρωση:

   17-Oct-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013, 595-605

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες
Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Δ. Στοϊμένης, Χ. Σπυριδωνίδου, Ν. Παπαϊωάννου
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η εξέταση των κλινικοεργαστηριακών εκδηλώσεων και η έκβαση μετά από συντηρητική αντιμετώπιση ασθενών με αυτόματη βακτηριακή σπονδυλοδισκίτιδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στο διάστημα 2007−2011, η μελέτη περιέλαβε 10 ασθενείς οι οποίοι διαγνώστηκαν με αυτόματη βακτηριακή σπονδυλοδισκίτιδα και νοσηλεύτηκαν στην κλινική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 69 έτη. Όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν προοδευτικά επιδεινούμενη οσφυαλγία με περιορισμό της κινητικότητας και πυρετό >37,8 °C, με διάρκεια συμπτωμάτων 25−90 ημερών. Η ανοσοκαταστολή και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούσαν τους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες εκδήλωσης της νόσου. Κοινά χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα ήταν η αναιμία και οι αυξημένοι δείκτες φλεγμονής. Οι υπεύθυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί απομονώθηκαν κυρίως με καλλιέργειες αίματος, ενώ βιοψία της βλάβης απαιτήθηκε σε 2 μόνο ασθενείς. Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος ήταν ο αιτιολογικός παράγοντας στις μισές περιπτώσεις. Η μαγνητική τομογραφία αποτέλεσε τη μέθοδο εκλογής στην ανάδειξη των αλλοιώσεων της σπονδυλικής στήλης. Οι βλάβες εντοπίζονταν στη θωρακική και στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και συχνά συνοδεύονταν από επισκληρίδια ή παρασπονδυλική επέκταση ή απόστημα λαγονοψοΐτη. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με αντιμικροβιακή αγωγή ευρέος φάσματος αρχικά, που αποκλιμακώθηκε στη συνέχεια, για συνολικό διάστημα 3−4 μηνών. Εννέα ασθενείς ανέκτησαν πλήρη κινητικότητα στο διάστημα παρακολούθησής τους, με βραδεία ωστόσο αποκατάσταση των απεικονιστικών ευρημάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πρόκειται για ασυνήθη λοίμωξη που απαιτεί υψηλό βαθμό υποψίας για την έγκαιρη διάγνωση και κατόπιν μακρό διάστημα παρακολούθησης για την πρόληψη τυχόν υποτροπών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτόματη βακτηριακή σπονδυλοδισκίτιδα, Συντηρητική θεραπεία, Χρυσίζων σταφυλόκοκκος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής