Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2013, 406-419

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η προθυμοσίνη α ως καρκινικός βιοδείκτης και ανοσοθεραπευτικό μόριο

Ν. Καππά,* Ε. Williams,* Κ. Ιωάννου, Π. Σαμαρά, Ο. Τσιτσιλώνη
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο θύμος αδένας, ως πρωτογενές λεμφικό όργανο, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη φυσιολογική ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ωρίμανση και τη διαφοροποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων. Το πρώτο βιολογικά ενεργό εκχύλισμα που απομονώθηκε από θύμο ήταν η «θυμοσίνη-κλάσμα V» (TFV). Η κλασμάτωση της TFV οδήγησε στην απομόνωση σειράς ανοσοδραστικών πολυπεπτιδίων, που ονομάστηκαν θυμοσίνες. Οι σημαντικότερες και πλέον μελετημένες είναι η θυμοσίνη α1 (Τα1) και το πρόδρομο μόριό της, η προθυμοσίνη α (προΤα). Παρ' όλο που οι ακριβείς μοριακοί μηχανισμοί δράσης των πολυπεπτιδίων αυτών δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, δυνητικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς σε ασθενείς με καρκίνο, τόσο ως βιοδείκτες, όσο και ως ανοσοθεραπευτικά μόρια. Η προΤα εντοπίζεται σε όλους τους ιστούς και, μέχρι σήμερα, της έχει αποδοθεί διπλός ρόλος: ενδοκυτταρικά, συμμετέχει στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και εξωκυτταρικά, εμφανίζει ανοσορρυθμιστική λειτουργία. Στην παρούσα ανασκόπηση θα εστιάσουμε στην προΤα, στα υπάρχοντα δεδομένα για το ρόλο της στον καρκίνο και τις πιθανές κλινικές εφαρμογές της, τόσο ως βιοδείκτη για την πρόγνωση και την παρακολούθηση της πορείας του καρκίνου, όσο και ως ανοσοθεραπευτικό εργαλείο για την ενεργοποίηση των ανοσιακών αποκρίσεων έναντι των καρκινικών κυττάρων. Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν χορηγώντας Τα1 σε ασθενείς με καρκίνο, θα συζητηθεί η προοπτική χρησιμοποίησης της προΤα σε αντίστοιχες κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των λειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος και τελικά την ύφεση της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοδραστικό πεπτίδιο, Ανοσοθεραπεία του καρκίνου, Καρκινικός βιοδείκτης, Προθυμοσίνη α.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής