Τελ. ενημέρωση:

   24-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 355-361

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Φαρμακευτική δεοντολογία και ηθική φαντασία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

E. Δήμα,1 M. Δήμου,1 Φ. Τζαβέλλα1,2
1Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

Στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και ειδικότερα σε αυτόν της φαρμακευτικής περίθαλψης, οι ηθικές κρίσεις σχετίζονται άμεσα με κοινωνικοοικονομικούς αλλά και με δημογραφικούς παράγοντες. Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον, ενώ οι αποφάσεις τους πρέπει να διαμορφώνονται όχι μόνο από τους Κώδικες Δεοντολογίας αλλά και από άλλες παραμέτρους, όπως η κουλτούρα του κάθε επαγγελματία υγείας και η «ηθική φαντασία». Απαιτείται η καλλιέργεια της ηθικής κρίσης και η επιστράτευση της επονομαζόμενης «ηθικής φαντασίας» (moral imagination), η οποία θα επιτρέψει στον επαγγελματία να προχωρήσει από την τυπική τήρηση των κανόνων στην ουσιαστική ηθική κρίση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επαγγελματίας υγείας κινδυνεύει να εγκλωβιστεί μέσα σε προκατασκευασμένα σχήματα σκέψης και σε μη ρεαλιστικά πρότυπα. Σήμερα, η κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα, όπως την οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε σε μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, αύξηση του ποσοστού ανεργίας ειδικότερα των γυναικών και των νέων, αλλά και αύξηση του κόστους στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Ειδικά όσον αφορά στη φαρμακευτική περίθαλψη, πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος της φαρμακευτικής τους αγωγής, με αποτέλεσμα πιθανή επιδείνωση στη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους, συχνότερες επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσηλευτικών μονάδων, επιβάρυνση της ψυχολογικής τους κατάστασης, συμπτώματα άγχους και διαταραχών του ύπνου, ακόμη και αύξηση των νοσηλειών στις ψυχιατρικές κλινικές. Η δημόσια υγεία είναι δύσκολο να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης και τελικά λήψης ικανοποιητικής ιατρικής περίθαλψης λόγω κοινωνικοοικονομικών δυσχερειών από μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου και τη ματαίωση της υπόσχεσης για κοινωνική δικαιοσύνη από το κράτος.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματίες υγείας, Ηθική φαντασία, Κοινωνικοοικονομική κρίση, Φαρμακευτική δεοντολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής