Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 335-339

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ομηρικές αναφορές κακώσεων άνω άκρου

Η. Δεληκωνσταντίνου,1 Α. Γραββάνης,1 Ι. Καραβοκυρός,2 Δ. Τσούτσος1
1Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων «Ι. Ιωάννοβιτς», Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
2Α΄ Χειρουργική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

Η Ιλιάδα αποτελεί το πρώτο γραπτό ελληνικό κείμενο, το πρώτο ελληνικό λογοτέχνημα και την πρώτη ίσως καταγραφή ενός ιστορικού γεγονότος, στο οποίο περιγράφονται ενδελεχώς ποικίλοι τραυματισμοί, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη φροντίδα και την αποκατάστασή τους. Από τους 130 τραυματισμούς που περιγράφει ο ποιητής, απαριθμήσαμε 32 που αφορούσαν στο άνω άκρο και προκλήθηκαν κυρίως από τη ρίψη ακοντίου ή από επιθέσεις με ξίφος. Αναλυτικότερα, αναφέρονται 4 τραύματα καρπού και άκρας χειρός, 1 αντιβραχίου, 3 αγκώνα, 2 βραχίονα, 4 στην υπερκλείδια χώρα, 14 στην ωμική ζώνη και 4 ακρωτηριασμοί-αποκολλήσεις άνω άκρου. Ιδιαίτερο επιστημονικό αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο αναφορές −οι αρχαιότερες ίσως− κάκωσης του βραχιόνιου πλέγματος. Ο τρόπος περιγραφής των τραυμάτων από το ραψωδό χαρακτηρίζεται από ανατομική ακρίβεια και χειρουργική λεπτομέρεια. Συνεπώς, ο ποιητής φαίνεται ότι είχε κατακτήσει τη γνώση της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος καθώς επίσης και της χειρουργικής τέχνης αρκετά χρόνια πριν από την εποχή του Ιπποκράτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιλιάδα, Όμηρος, Τραυματισμοί άνω άκρου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής