Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 309-315

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη ανίχνευσης και διαχείρισης ασθενών με συμπτώματα
από το ανώτερο πεπτικό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Ε. Οικονομίδου,1 Φ. Αναστασίου,2 Κ. Μίχας,3 Σ. Δημοπούλου,4 Α. Γλύστρα,5 Ι. Τσιλιγιάννη,6 Γ. Κολιός,7 Η. Κουρούμαλης,8 Χ. Λιονής9
1Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Νέας Καλλικράτειας, Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
2Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου, Κέντρο Υγείας Χάρακα, Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο Κρήτης
3Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κύμης, Εύβοια
4Κέντρο Υγείας Κασσανδρίας, Γενικό Νοσοκομείο Πολύγυρου, Χαλκιδική
5Κέντρο Υγείας Διαβατών, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη
6Περιφερειακό Ιατρείο Ασιτών, Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο Κρήτης
7Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
8Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης, Ηράκλειο
9Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ Η ανίχνευση των ασθενών με συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό σύστημα, η προσέγγιση και η διαχείρισή τους από τους ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Όλοι οι ασθενείς που προσήλθαν σε πέντε περιφερειακά ιατρεία από τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης κατά τη διάρκεια 10 εργάσιμων ημερών ελέγχθηκαν για συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό σύστημα μέσω ειδικών σταθμισμένων ερωτηματολογίων: Identification of Dyspepsia in the General Population (IDGP) για τη δυσπεψία και Reflux Disease Questionnaire (RDQ) για τη γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο. Οι θετικοί ασθενείς παραπέμφθηκαν για ενδοσκοπικό έλεγχο. Στα άτομα που αρνήθηκαν γαστροσκόπηση διενεργήθηκε δοκιμασία αναπνοής για την ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, ελέγχθηκαν 992 άτομα. Εκατόν εξήντα ασθενείς (16,12%) ανέφεραν δυσπεψία και παραπέμφθηκαν για ενδοσκόπηση, ενώ σε 156 (15,72%) ασθενείς με δυσπεψία συνυπήρχαν συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου. Είκοσι οκτώ ασθενείς υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση και, συνολικά, 65 από αυτούς ήταν θετικοί για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα των συμπτωμάτων του ανώτερου πεπτικού συστήματος στις δύο αγροτικές περιοχές της χώρας. Η χρήση ειδικών ερωτηματολογίων συνέβαλε στην έγκαιρη διάγνωση και στην καλύτερη διαχείριση ασθενών με συμπτώματα ανώτερου πεπτικού στην ΠΦΥ.

Λέξεις ευρετηρίου: Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, Δυσπεψία, Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής