Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 289-298

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε και ποια είναι η ιδανική θεραπεία πρώτης γραμμής για τα χαμηλής κακοήθειας B non-Hodgkin λεμφώματα;

Σ. Καρακατσάνης, Θ. Καρμίρης
Αιματολογική Κλινική και Κλινική Λεμφωμάτων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Τα χαμηλής κακοήθειας Β non-Hodgkin λεμφώματα (B-NHL) αποτελούν κακοήθη νοσήματα του λεμφικού ιστού, των οποίων η διάγνωση και η θεραπεία μπορεί να απασχολήσουν όχι μόνο τον εξειδικευμένο αιματολόγο αλλά και ιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Συνιστούν το 35% των λεμφωμάτων και σε κάθε κλινική οντότητα αυτής της κατηγορίας μπορεί να παρατηρηθεί, σε άλλοτε άλλο χρόνο, μεγάλο εύρος κλινικής συμπεριφοράς και ιστολογική ή και κλινική εξέλιξη. Γι' αυτόν το λόγο, οι νεοπλασίες του λεμφικού ιστού δεν ταξινομούνται πλέον με όρους ήπιας ή επιθετικής βιολογικής συμπεριφοράς, ενώ τα θεραπευτικά κριτήρια ποικίλλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοσήματος, καθώς και του ασθενούς. Γενικά, οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με χαμηλής κακοήθειας B-NHL και χωρίς συγκεκριμένα παθολογικά ευρήματα από τον εργαστηριακό έλεγχο τίθενται αρχικά σε παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η θεραπεία κατά τη διάγνωση δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την πρόγνωση του νοσήματος. Οι θεραπείες πρώτης γραμμής, όταν αυτές ενδείκνυνται (σύμφωνα με κλινικά ή εργαστηριακά κριτήρια ή επί εξέλιξης του νοσήματος), περιλαμβάνουν ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπευτικούς παράγοντες και μονοκλωνικά αντισώματα, είτε ως μονοθεραπεία είτε συνηθέστερα ως συνδυαστική θεραπεία. Προς το παρόν, ο κλινικός ιατρός μπορεί και πρέπει να επιλέξει από μια μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών επιλογών, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει μια ενιαία θεραπεία που να υπερτερεί σε όλα τα σημεία έναντι των υπολοίπων ή στο σύνολο των ασθενών. Με ένα ολοένα διευρυνόμενο φάσμα θεραπευτικών μεθόδων, ο ειδικός ιατρός οφείλει να παραμένει εξοικειωμένος με τις εκδηλώσεις και την κλινική πορεία των εν λόγω νοσημάτων ώστε οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να είναι αναγκαίες, έγκαιρες και επιτυχείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινοθεραπεία, Μονοκλωνικά αντισώματα, Χαμηλής κακοήθειας Β non-Hodgkin λεμφώματα, Χημειοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής