Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 263-271

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγχρονες απόψεις για την ηπατίτιδα Ε

Γ.Θ. Καλπάκου, Σ.Π. Ντουράκης
B' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Η ηπατίτιδα Ε μέχρι πρόσφατα είχε θεωρηθεί επιδημική νόσος, εμφανιζόμενη σπάνια στον αναπτυγμένο κόσμο και πάντοτε εισαγόμενη από ενδημική περιοχή. Νεότερα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η ηπατίτιδα Ε έχει δύο διακριτές επιδημιολογικές μορφές: Την επιδημική, η οποία ευθύνεται για μεγάλες επιδημίες στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και τη μορφή «αυτόχθονης» νόσου, τοπικά αποκτηθείσας, η οποία παρουσιάζεται στον αναπτυγμένο κόσμο. Επί πλέον, η νόσος έχει κλινικό φάσμα που εκτείνεται από την πλήρως ασυμπτωματική λοίμωξη έως την κεραυνοβόλο ηπατίτιδα, ενώ αποτελεί επίσης αίτιο χρόνιας ηπατίτιδας και κίρρωσης σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Ε (HEV) στον αναπτυγμένο κόσμο είναι ζωονόσος και σχετίζεται με την κατανάλωση χοίρειων προϊόντων και κυνηγιού. Προκαλείται σχεδόν πάντα από το γονότυπο 3. Η έκδηλη αυτόχθονη ηπατίτιδα Ε συνήθως αφορά σε ηλικιωμένους άνδρες και έχει πτωχή πρόγνωση σε ασθενείς με προηγούμενα ηπατικά προβλήματα, οδηγώντας στην εκδήλωση «οξείας επί χρονίας» ηπατικής ανεπάρκειας. Έχει περιγραφεί ποικιλία εξωηπατικών εκδηλώσεων της λοίμωξης από HEV, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νευρολογικές διαταραχές. Η επίπτωση της ηπατίτιδας Ε πιθανόν υποεκτιμάται λόγω έλλειψης αξιόπιστων και ευρέως αποδεκτών διαγνωστικών μεθόδων. Η χρόνια ή σοβαρή λοίμωξη από HEV έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με χορήγηση ριμπαβιρίνης ή και ιντερφερόνης, παρ' όλο που δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της ηπατίτιδας Ε. Ο εμβολιασμός έναντι του HEV αποτελεί ρεαλιστική προοπτική και θα καταστεί χρήσιμος και στις δύο επιδημιολογικές μορφές της νόσου. Η πρόοδος της έρευνας αναμένεται να φωτίσει περαιτέρω αυτή την παλαιά, αλλά μόλις πρόσφατα αναγνωρισμένη νόσο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, Ηπατίτιδα Ε, Ιός ηπατίτιδας Ε, Κίρρωση, Οξεία ηπατίτιδα, Χρόνια ηπατίτιδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής