Τελ. ενημέρωση:

   10-Jan-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, 688-694

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους
για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων

Α. Στυλιανάκης,1 Α. Τσακρής2
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ», ESCMID Study Group of Implant Associated Infections, Αθήνα
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται συνοπτικά οι λοιμώξεις που προκαλούνται από εμφυτεύματα, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιπροθετικές λοιμώξεις. Περιγράφονται οι συμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι μικροβιολογικής διάγνωσης των εν λόγω λοιμώξεων και γίνεται λεπτομερής αναφορά στη συμβολή των υπερήχων στη μικροβιολογική διάγνωση. Προτείνονται λύσεις σε πιθανά προβλήματα εκτέλεσης και αξιολόγησης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Γίνεται επίσης αναφορά στις μοριακές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με εμπλουτισμένα δείγματα υπερήχησης. Η υπερήχηση των εμφυτευμάτων αποτελεί μια μη δαπανηρή και αξιόπιστη μέθοδο που συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της μικροβιολογικής διάγνωσης των μολυσμένων εμφυτευμάτων και των λοιμώξεων που προκαλούν αυτά. Ο συνδυασμός τους με μοριακές τεχνικές μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την ευαισθησία και την αποτελεσματικότητα της μικροβιολογικής διάγνωσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Λοιμώξεις σχετιζόμενες με εμφυτεύματα, Μικροβιολογική διάγνωση, Ορθοπαιδική πρόθεση, Πραγματικού χρόνου πολυπλεκτική PCR, Υπέρηχοι.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής