Τελ. ενημέρωση:

   19-Nov-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012, 627-631

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ηπατικός υδροθώρακας σε ασθενή με κίρρωση από ηπατίτιδα C
Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Θ. Ανδρουτσάκος,1 Ε. Φελεσάκη,2 Α. Βελιδάκη,3 P. Tomos,4 Γ. Χατζής1
1Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα,
2Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα,
3Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα,
4Θωρακοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

Ο ηπατικός υδροθώρακας είναι μια σπάνια επιπλοκή των ασθενών με κίρρωση και πυλαία υπέρταση. Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία διιδρωματικής υπεζωκοτικής συλλογής, συνήθως >500 mL, σε ασθενείς χωρίς πρωτοπαθή πνευμονική ή καρδιακή νόσο. Ο ηπατικός υδροθώρακας πρέπει να θεωρείται πιθανός σε κάθε ασθενή με κίρρωση και πυλαία υπέρταση, ο οποίος εμφανίζει ετερόπλευρη πλευριτική συλλογή. Αν και συνήθως συνυπάρχει ασκιτική συλλογή, ο ηπατικός υδροθώρακας μπορεί περιστασιακά να εμφανιστεί μεμονωμένα. Η θεραπευτική προσέγγιση του ηπατικού υδροθώρακα είναι ιδιαίτερα απαιτητική καθώς αφορά σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο, με πολλούς από αυτούς σε κατάσταση αναμονής για μεταμόσχευση ήπατος. Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με ηπατικό υδροθώρακα σε έδαφος κίρρωσης λόγω χρόνιας λοίμωξης από ηπατίτιδα C, που αναδεικνύει τις πολλές θεραπευτικές προκλήσεις και διλήμματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπατίτιδα C, Κίρρωση, Πυλαία υπέρταση, Υδροθώρακας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής