Τελ. ενημέρωση:

   19-Nov-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012, 623-626

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αμφοτερόπλευρο χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα:
Ασυνήθης εμφάνιση με προοδευτική σπαστική παραπληγία

A. Κυριάκου, C. Lim, A. Ahmed
Department of Medicine, Blackpool Teaching Hospitals, NHS Foundation Trust, Blackpool, FY3 8NR, Ηνωμένο Βασίλειο

Το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα προκαλείται συνήθως από ρήξη των αναστομωτικών φλεβών που εδρεύουν στον υποσκληρίδιο χώρο. Το ιστορικό εγκεφαλικού τραύματος δεν περιλαμβάνεται αναγκαστικά σε μια τέτοια διάγνωση. Το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα μπορεί να παρουσιάσει ευρεία κλινική συμπτωματολογία. Το παρακάτω ενδιαφέρον περιστατικό αφορά σε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω δυσκολίας στη βάδιση και σπαστικής παραπληγίας και κατόπιν διαγνώστηκε με χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Στο παρόν άρθρο συζητείται η κλινική εικόνα, οι διαγνωστικές εξετάσεις και η αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Παρ' όλο που η παραπληγία είναι μια ασυνήθιστη μορφή παρουσίασης του χρόνιου υποσκληρίδιου αιματώματος, το συγκεκριμένο άρθρο επιθυμεί να αναδείξει το εύρος των πιθανών συμπτωμάτων του, καθώς και την ανάγκη να λαμβάνεται υπ' όψη μια πλήρης νευροανατομική διαφορική διάγνωση στην περίπτωση της σπαστικής παραπληγίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αδυναμία, Παραπληγία, Υποσκληρίδιο αιμάτωμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής