Τελ. ενημέρωση:

   19-Nov-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012, 527-538

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος των εντέρων
Μέρος ΙΙ. Νοσολογικές αναλογίες, διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα και ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπείας:
Πεδία συνεργασίας γαστρεντερολόγων και δερματολόγων

Ι.Δ. Μπασούκας,1 Κ.Χ. Κατσάνος,2,3 Γ. Γαϊτάνης,1 Ν. Καραβασίλη,3 Δ. Χριστοδούλου,2,3 Ε.Β. Τσιάνος2,3
1Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
2Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα,
3Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Παρ' όλο που οι παθήσεις του δέρματος και του γαστρεντερικού σωλήνα από ανατομικής άποψης αφορούν σε δύο διακριτά οργανικά συστήματα, εν τούτοις ένα ευρύ φάσμα παθοφυσιολογικών αναλογιών μεταξύ τους έρχεται να υπογραμμίσει τις εκτεταμένες δομικές αναλογίες των δύο συστημάτων. Για παράδειγμα, αν και ο όρος «ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος» δεν είναι δόκιμος και δεν χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία, εν τούτοις μια ομάδα νοσημάτων του δέρματος χαρακτηρίζεται από νοσολογικές εκδηλώσεις του επικαλυπτικού συστήματος και γενικά νοσολογικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα που προσδιορίζουν εννοιολογικά την ιδιοπαθή φλεγμονώδη πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) για το γαστρεντερικό σωλήνα. Η ανίχνευση των παραπάνω αναλογιών μπορεί να αποτελέσει έναν παραγωγικό τόπο ερευνητικής συνάντησης ανάμεσα σε γαστρεντερολόγους και δερματολόγους. Επί πλέον, σε μερικές περιπτώσεις νοσήματα του δέρματος είναι δυνατόν να μιμηθούν συμπτωματολογία ΙΦΠΕ, όπως για παράδειγμα έρπης ζωστήρας των κατώτερων θωρακικών και οσφυϊκών δερμοτομίων, που εμφανίζεται με κοιλιακό άλγος. Η γνώση των πιθανών διαφορικών διαγνώσεων νοσημάτων του δέρματος που μπορούν να μιμηθούν κλινικά επεισόδια ενεργότητας ΙΦΠΕ είναι σημαντική, ιδιαίτερα για το γαστρεντερολόγο που παρακολουθεί ασθενείς με γνωστή ΙΦΠΕ. Η γνώση, η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών της «γαστρεντερολογικής» θεραπείας στο δέρμα, αλλά και τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών θεραπείας για νοσήματα του δέρματος και κοσμητικής φύσης παρεμβάσεων σε ασθενείς με ΙΦΠΕ, είναι ένα επί πλέον πεδίο συνεργασίας ανάμεσα σε γαστρεντερολόγους και δερματολόγους. Η παρούσα ανασκόπηση είναι μια περιληπτική παρουσίαση των παραπάνω πεδίων δημιουργικής συνεργασίας της Γαστρεντερολογίας με τη Δερματολογία και επιθυμεί να συμβάλλει σε ένα γόνιμο, αλλά και αναγκαίο διάλογο ανάμεσα στις δύο ιατρικές ειδικότητες που διαπραγματεύονται τα νοσήματα των μεγαλύτερων επιθηλιακών οργανικών συστημάτων του σώματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Δέρμα, Δερματολογικές εκδηλώσεις, Ελκώδης κολίτιδα, Ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων, Νόσος του Crohn.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής