Τελ. ενημέρωση:

   17-Jun-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(3), Μάιος-Ιούνιος 2012, 369-371

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Περίπτωση τυφοειδούς πυρετού χωρίς ιστορικό ταξιδιού

C. Fountzilas, A. Virapongse, R. Graham
Department of Medicine, Lenox Hill Hospital, New York, NY, USA

Περιγράφεται μια περίπτωση τυφοειδούς πυρετού, σε μια κατά τα άλλα υγιή 25χρονη γυναίκα, χωρίς ιστορικό ταξιδιού εκτός των ΗΠΑ και χωρίς καμιά επαφή με άτομα με παρόμοια συμπτώματα. Η συγκεκριμένη περίπτωση τονίζει τη σημασία του να περιλαμβάνεται ο τυφοειδής πυρετός στη διαφορική διάγνωση όταν πυρετός και συμπτώματα από την κοιλιά είναι παρόντα ανεξάρτητα από το ιστορικό ταξιδιών ή την παρουσία επιδημίας, αφού η σαλμονέλα του τύφου μπορεί να διασπείρεται ασυνεχώς με τα κόπρανα ασυμπτωματικών φορέων στην τοπική κοινότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάρροια, Πυρετός, Σαλμονέλωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής