Τελ. ενημέρωση:

   17-Jun-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(3), Μάιος-Ιούνιος 2012, 331-335

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίπτωση θετικής δερμοαντίδρασης φυματίνης σε νεοσύλλεκτους οπλίτες του στρατού ξηράς

Γ. Μίχας,1 Ι.A. Δροσάτος,2 Μ. Κοκολιός,3 Α. Καμπούρας,4 Μ. Σχοινά,5 Α. Ασημάκος,6 Ρ. Μίχα7
1Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα,
2Ιατρική Υπηρεσία Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροβολικού, Θήβα,
3Ιατρική Υπηρεσία 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού, Κοζάνη,
4Ιατρική Υπηρεσία XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, Λιτόχωρο Πιερίας,
5Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη,
6Τμήμα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», Αθήνα,
7Τμήμα Επιδημιολογίας, Harvard School of Public Health, Βοστόνη, ΗΠΑ

ΣΚΟΠΟΣ Η φυματίωση είναι λοιμώδης νόσος, η οποία οφείλεται στο Mycobacterium tuberculosis και παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η δερμοαντίδραση φυματίνης (Mantoux) αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα για τη διάγνωση της φυματίωσης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση της επίπτωσης της θετικής Mantoux σε νεοσύλλεκτους οπλίτες του στρατού ξηράς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε έρευνα σε 3.684 νεοσύλλεκτους οπλίτες που κατατάχθηκαν στο στρατό ξηράς κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2010−Φεβρουάριος 2011. Οι οπλίτες ήταν ηλικίας 18−43 ετών. Η Μantoux χαρακτηρίστηκε θετική σε διήθηση >=15 mm. Ανθρωπομετρικές μετρήσεις (ύψος, βάρος) πραγματοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους. Συλλέχθηκαν ακόμη δεδομένα για την ηλικία, τον τόπο κατοικίας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των οπλιτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των οπλιτών ήταν 23,2 (±2,8) έτη. Η επίπτωση της θετικής Μantoux ήταν 1,4% (52/3.684), ενώ η ανάλυση των δύο μεταβλητών που εφαρμόστηκε έδειξε ότι τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν διέφεραν με την παρουσία θετικής Μantoux. Παρομοίως, στο μοντέλο πολυμεταβλητής γραμμικής παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε, τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν συσχετίστηκαν με την παρουσία θετικής Μantoux.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, φανερώνουν ότι η επίπτωση της θετικής Μantoux στον άρρενα νεανικό ελληνικό πληθυσμό είναι πολύ μικρή (1,4%) και ακολουθεί μια πτωτική τάση τα τελευταία 30 έτη, παρά την αθρόα εισροή οικονομικών μεταναστών από χώρες με υψηλά ποσοστά φυματίωσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης μάζας σώματος, Δερμοαντίδραση φυματίνης, Εκπαίδευση, Νεοσύλλεκτοι οπλίτες, Τόπος κατοικίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής