Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 221-225

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Εντερική απόφραξη σε σπιγγέλειο κήλη με συνοδό εκκόλπωμα νήστιδας

Κ. Πάσχος, Κ. Μπουλάς, Ξ. Βρακάς
Β΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα

Η σπιγγέλειος κήλη (ΣΚ) είναι σπάνια μορφή κήλης, συνήθως μικρής διαμέτρου, η οποία παρουσιάζει συχνές επιπλοκές, όπως περίσφιξη και στραγγαλισμό μείζονος επιπλόου, λεπτού ή παχέος εντέρου. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε περίπτωση γυναίκας 70 ετών με περιεσφιγμένη ΣΚ και εντερική απόφραξη, καθώς και συνοδό εκκόλπωμα νήστιδας, τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με πλαστική αποκατάσταση της κήλης σύμφωνα με την ανοικτή μέθοδο και εκτομή του εκκολπώματος. Παράλληλα, συζητούνται τα βασικά ανατομικά και κλινικά χαρακτηριστικά της ΣΚ, οι επιπλοκές, οι διαγνωστικές δυσκολίες, καθώς και οι σύγχρονες απεικονιστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις σύμφωνα με την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία.

Λέξεις ευρετηρίου: Εκκόλπωμα, Κήλη, Κοιλιακό τοίχωμα, Σπιγγέλειος κήλη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής