Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 207-211

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έλεγχος νεφροπάθειας τελικού σταδίου σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο

M.A. Tashkandy,1 Z.J. Gazzaz,1 K.O. Dhafar,2 O. Maimini,2 H.A. Shaker,1 M.U. Farooq1
1Alnoor Specialist Hospital, Makkah,
2Directorate General of Health Affairs, Makkah, Σαουδική Αραβία

ΣΚΟΠΟΣ Καταγραφή του κλινικού προφίλ των ασθενών που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε ανασκόπηση των αρχείων όλων των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Alnoor Specialist, στη Makkah της Σαουδικής Αραβίας κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2000−31.12.2004. Καταγράφηκαν η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η ομάδα αίματος, τα αίτια της νεφρικής ανεπάρκειας, το είδος της αιμοκάθαρσης, οι ενδείξεις ιογενούς λοίμωξης, η αναιμία και η θρομβοπενία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έγινε καταγραφή 1.357 συνολικά ασθενών, από τους οποίους οι 705 (51,9%) ήταν Σαουδάραβες στην εθνικότητα και οι 1.227 από αυτούς ήταν άρρενες (90,4%). Η ηλικιακή ομάδα των 26−45 ετών αντιπροσώπευε το 36,3% των ασθενών και οι 686 (50,6%) είχαν ομάδα αίματος O. Η κυρίαρχη αιτία της νεφρικής ανεπάρκειας ήταν η υπέρταση (45,9%). Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν θετικοί σε HCV (78,2%), ποσοστό 6,9% ήταν θετικοί σε HΒsAg, ενώ εντοπίστηκε μόνο μία περίπτωση ασθενούς HIV+ και οι υπόλοιποι ασθενείς (14,8%) δεν είχαν εργαστηριακές ενδείξεις ιογενούς λοίμωξης. Το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν ερυθροποιητίνη ανερχόταν σε 71,1%. Τιμές αιματοκρίτη <30% καταγράφηκαν σε ποσοστό 55,3% των ασθενών και επίπεδα λευκωματίνης <30 g/dL στο 35,4% των ασθενών. Η θνησιμότητα μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε αιμοκάθαρση κατά τη διάρκεια των 5 ετών ανήλθε σε ποσοστό 8,84%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλειονότητα των ασθενών που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση ήταν Σαουδάραβες και η υπέρταση αποτελούσε την κυρίαρχη αιτία για τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Η θνησιμότητα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των 5 ετών ήταν <10%.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Θνησιμότητα, Κλινικό προφίλ, Νεφρική νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής