Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 187-194

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Προκλήσεις στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη

A.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Μ.Σ. Καρδαρά, Σ.Ι. Παππάς
Γ΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την ανάπτυξη νεότερων κατηγοριών αντιδιαβητικών φαρμάκων, τον τρόπο δράση τους και την κλινική τους σημασία. Τα τελευταία χρόνια, νέες κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων έχουν αναπτυχθεί, περιλαμβανομένων των αναστολέων SGLT2, των ενεργοποιητών της γλυκοκινάσης, καθώς και παραγόντων που επιδρούν στο μεταβολισμό των ελεύθερων λιπαρών οξέων και των χολικών αλάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναστολείς SGLT2, Ελεύθερα λιπαρά οξέα, Ενεργοποιητές γλυκοκινάσης, Χολικά άλατα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής