Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 154-161

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Θεραπευτικό περιβάλλον και στοιχειοθετημένος σχεδιασμός
Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας

Ε. Σκλάβου, Ι. Τζουβαδάκης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Δομοστατικής, Aθήνα

Το δομημένο περιβάλλον των νοσοκομείων επιδρά στο ευ ζειν και στην ασφάλεια του ασθενούς, των επισκεπτών και του προσωπικού που εργάζεται μέσα σε αυτά, καθώς και, γενικότερα, στην ποιότητα και στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, φαίνεται να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της διαμόρφωσης του δομημένου περιβάλλοντος των κτηριακών εγκαταστάσεων και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας των εν λόγω εγκαταστάσεων. Αποτελεί λοιπόν πρόκληση η παροχή συνθηκών θεραπευτικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα σημειώνει αξιόλογη πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο στην ακαδημαϊκή οργανωμένη έρευνα, όσο και στη διάδοση και στην αφομοίωση των σχετικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων στην πράξη. Στον ελληνικό χώρο, δεν έχει σημειωθεί αντίστοιχη πρόοδος, έως τώρα. Το παρόν άρθρο κινείται προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κενού που έχει δημιουργηθεί.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρχιτεκτονική, Θεραπευτικό περιβάλλον, Στοιχειοθετημένος σχεδιασμός, Σχεδιασμός χώρων υγειονομικής περίθαλψης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής