Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, 702-705

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα σε ασθενή από το Πακιστάν

Β. Καραλή,1 Ε. Πέτρου,1 Π. Τριανταφυλλοπούλου,1 Ε. Πόππης,2 Γ. Ρεκούμη,1 Σ. Παπούλης1
1Παθολογική Κλινική,
2Αιμοδοσία, Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, Αθήνα

Το αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα (ΑΗΑ) είναι μια αρκετά σπάνια νοσολογική οντότητα, ιδιαίτερα εκτός περιοχών με ενδημικότητα. Η Entamoeba histolytica αποτελεί το αίτιο της νόσου. Το πρωτόζωο μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω της κοπρανοστοματικής οδού και παραμένει στο έντερο, προκαλώντας κλινικές εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα, είτε μετά από διασπορά σε άλλα όργανα, ιδίως το ήπαρ, όπου προκαλεί απόστημα. Το ΑΗΑ, αν παραμείνει αθεράπευτο, χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα εξ αιτίας της πολλαπλότητας των πιθανών επιπλοκών. Στην περίπτωση που περιγράφεται, ένας άνδρας προερχόμενος από το Πακιστάν, ο οποίος είχε εισέλθει πρόσφατα στην Ελλάδα, διερευνήθηκε για εμπύρετο ασαφούς αιτιολογίας και διαγνώστηκε ΑΗΑ. Ο ασθενής έλαβε ενδοφλέβια αντιβιοτικά με ακόλουθη καλή ανταπόκριση. Κατά τη γνώμη μας, το ΑΗΑ θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη στη διαφορική διαγνωστική σκέψη του κλινικού ιατρού, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής έχει ιστορικό επαφής με περιοχές ενδημικότητας της νόσου. Σκόπιμο θα ήταν να σχεδιαστούν επιδημιολογικές μελέτες για τη συχνότητα εμφάνισης του ΑΗΑ στην Ελλάδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αμοιβάδα, Απόστημα, Ήπαρ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής