Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, 698-701

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Εκκόλπωμα Zenker που παρουσιάστηκε με χρόνιο ξηρό βήχα και επαναλαμβανόμενες αναπνευστικές λοιμώξεις

Ι.Δ. Κωστάκης, Α.Γ. Βαϊόπουλος, Η. Λαχανάς, Ε. Σπάρταλης, Γ. Καραγκιούζης, Π. Τόμος
Β΄ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

Άνδρας 76 ετών παρουσίαζε χρόνιο ξηρό βήχα, επαναλαμβανόμενες αναπνευστικές λοιμώξεις και δυσφαγία. Οι αξονικές τομογραφίες και το οισοφαγογράφημα που διενεργήθηκαν ανέδειξαν την παρουσία ενός μεσαίου μεγέθους εκκολπώματος Zenker στο οπίσθιο τοίχωμα του ανώτερου οισοφάγου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εκτομή του εκκολπώματος χωρίς μυοτομή του κρικοφαρυγγικού μυός, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει θεραπευτική επιλογή στους ηλικιωμένους ασθενείς. Το εκκόλπωμα Zenker πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση ασθενών με εκδηλώσεις όπως ο χρόνιος ξηρός βήχας, οι επαναλαμβανόμενες αναπνευστικές λοιμώξεις και η δυσφαγία, ειδικά στους ηλικιωμένους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπνευστικές λοιμώξεις, Δυσφαγία, Εκκόλπωμα Zenker, Εκτομή εκκολπώματος, Χρόνιος βήχας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής