Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, 692-697

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η οργανική δυσκοιλιότητα σε παιδιά μεγαλύτερα του έτους και ο ρόλος του παιδοχειρουργού

Σ. Ρουπακιάς, Ε. Σμαρόπουλος
Παιδοχειρουργική Κλινική ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Η οργανικής αιτιολογίας δυσκοιλιότητα συνήθως εμφανίζεται στη νεογνική ηλικία ή στη βρεφική με την εισαγωγή φόρμουλας στη δίαιτα (όταν προηγείται αποκλειστικός θηλασμός). Η δυσκοιλιότητα στα παιδιά ηλικίας >1 έτους κατά κανόνα ορίζεται ως λειτουργικής αιτιολογίας κατακράτηση κοπράνων και συναντάται σε ποσοστό >95% των περιπτώσεων. Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις 3 παιδιών, ηλικίας >1 έτους, με τελική διάγνωση οργανικής δυσκοιλιότητας, που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινική μας κατά την τελευταία τριετία (ένα με κυστική ίνωση και δύο με νόσο Hirschsprung). Αν τα συμπτώματα δυσκοιλιότητας ενός παιδιού δεν βελτιώνονται παρά τη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή μετά από ένα εξάμηνο, πρέπει να τίθεται σοβαρή υπόνοια πιθανής οργανικής αιτίας και να ακολουθεί διερεύνηση. Αναφέρονται τα ευρήματα από τη λήψη του ιστορικού και τη φυσική εξέταση, που ενισχύουν την υπόνοια και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διερεύνησης πιθανής οργανικής αιτίας της υποκείμενης δυσκοιλιότητας. Παρουσιάζονται τα αίτια οργανικής δυσκοιλιότητας στα παιδιά, παθολογικά και χειρουργικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Δυσκοιλιότητα χρόνια, οργανική, Παιδιά, Χειρουργική αντιμετώπιση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής