Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, 644-646

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας για τις βασικές αδρές εξετάσεις ανίχνευσης της γρίπης των χοίρων σε πανδημία

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok 10160, Ταϊλάνδη

ΣΚΟΠΟΣ Σήμερα, είναι διαθέσιμες αρκετές δοκιμασίες ανίχνευσης για τη γρίπη των χοίρων. Έτσι, ενδιαφέρον προκαλεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους ανάλογα με το κόστος, ιδιαίτερα σε περιόδους πανδημίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε μια συνήθης μελέτη κόστους-αποτελεσματικότητας, αξιολογώντας τις 5 διαθέσιμες δοκιμασίες στην Ταϊλάνδη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το κόστος ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και τον απαιτούμενο χρόνο τέλεσης μιας ταχείας εξέτασης ανίχνευσης αποτελούν τις δύο χαμηλότερες εναλλακτικές παραμέτρους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ταχεία εξέταση ανίχνευσης είναι η καταλληλότερη για αδρή αναζήτηση της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποτελεσματικότητα, Γρίπη χοίρων, Εξέταση ανίχνευσης, Κόστος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής