Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, 630-637

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Συσχέτιση ρινίτιδας με συμπτώματα άσθματος στα παιδιά

Α. Παπαδοπούλου,1 Κ. Τσουμάκας2
1Ιατρείο Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο «ΚΑΤ», Αθήνα
2Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η συνύπαρξη της ρινίτιδας με ασθματική συμπτωματολογία στα παιδιά αποτυπώνεται ως η νόσος των ενιαίων αεραγωγών, ενώ έχουν πιθανολογηθεί τρεις παθοφυσιολογικοί επεξηγηματικοί μηχανισμοί. Μολονότι παρατηρείται ομοιότητα στην αιτιολογία, την επιδημιολογία και την ανοσολογία του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, εν τούτοις δεν απουσιάζουν και σημαντικές διαφορές που σχετίζονται με την κυτταρολογική, την ανοσολογική, τη γενετική, την ηλικιακή και την περιβαλλοντική βιολογία των παιδιών, ενισχύοντας έτσι τη θέση ότι η συσχέτιση ρινίτιδας με άσθμα είναι αποτέλεσμα πολυπαραγοντικών αλληλεπιδράσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Άσθμα, Παιδιά, Ρινίτιδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής