Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 553-554

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σύγκριση των τιμών αιμοσφαιρίνης A1C από δύο αναλυτές: Παρουσίαση μιας περίπτωσης

V. Wiwanitkit
Project Coordinator, Thai POCT Forum, Ταϊλάνδη

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1C (HbA1C) είναι σημαντικός βιολογικός δείκτης για την παρακολούθηση των διαβητικών. Σήμερα, διατίθενται αρκετοί τύποι αναλυτών της αιμοσφαιρίνης A1C, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων από διαφορετικά εργαστήρια. Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε μία περίπτωση και συζητούνται τα αποτελέσματα σύγκρισης των τιμών αιμοσφαιρίνης Α1C που προκύπτουν από δύο τύπους αναλυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοσφαιρίνη A1C, Αναλυτές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής