Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 548-552

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κεγχροειδής φυματίωση μετά από ενδοκυστική έγχυση BCG
σε ασθενή με καρκίνο ουροδόχου κύστης

X. Δημητρόπουλος,1 K. Κότσιφας,1 I. Βαμβακάρης,2 A. Νικολάου,1 Δ. Μπούφας,1 I. Ντάνος1
19η Πνευμονολογική Κλινική,
2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία», Αθήνα

Περιγράφεται ενδιαφέρουσα περίπτωση άνδρα, ηλικίας 69 ετών, πρώην καπνιστή, ο οποίος προσήλθε λόγω αδυναμίας, καταβολής, ξηρού βήχα και πυρετικής κίνησης έως 39°C από 15ημέρου, που δεν υποχώρησαν με λήψη αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Από το ατομικό αναμνηστικό ιστορικό αναφέρθηκε καρκίνωμα ουροδόχου κύστης, που αντιμετωπίστηκε με διουρηθρική αφαίρεση πριν από ένα έτος και ενδοκυστικές εγχύσεις με BCG (Bacillus Calmette-Guérin). Ο ασθενής παρουσίασε τη συμπτωματολογία 30 ημέρες μετά από την τέταρτη έγχυση BCG. Η φυσική εξέταση του ασθενούς ήταν φυσιολογική αλλά η ακτινογραφία θώρακα ανέδειξε διάσπαρτες μικροοζώδεις σκιάσεις σε αμφότερους τους πνεύμονες. Η αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας απεικόνισε κεγχροειδές πρότυπο και η φυματινοαντίδραση Mantoux ήταν 11 mm. Ο ασθενής τέθηκε σε διπλή αντιφυματική αγωγή και παρουσίασε κλινική βελτίωση και ύφεση του πυρετού 10 ημέρες μετά από την έναρξη. Πολλαπλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ενδοκυστική έγχυση BCG μετά από διουρηθρική εκτομή επιφανειακών καρκίνων ουροδόχου κύστης από μεταβατικό επιθήλιο μειώνουν σημαντικά τα ποσοστά υποτροπής και αυξάνουν το χρόνο ελεύθερο νόσου. Η ανοσοθεραπεία με BCG όμως μπορεί να παρουσιάσει τόσο τοπικές όσο και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η κεγχροειδής φυματίωση αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή της ενδοκυστικής έγχυσης BCG για τη θεραπεία του επιφανειακού καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Η θεραπευτική αντιμετώπισή της απαιτεί τη χορήγηση κατάλληλης αντιφυματικής αγωγής. Ενίοτε είναι χρήσιμη και η συμπληρωματική χορήγηση συστηματικών στεροειδών.

Λέξεις ευρετηρίου: BCG, Ενδοκυστική έγχυση BCG, Καρκίνος ουροδόχου κύστης, Κεγχροειδής φυματίωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής