Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 475-478

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η οστεομυελίτιδα σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

Χ. Δόκος, Κ. Δόκου, Α. Τραγιαννίδης
Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Tμήμα Αιματολογίας-Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Οι ενορχηστρωμένες διαδικασίες της αιμοποίησης εμπλέκουν το δυναμικό των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε όλα τα στάδια του κυτταρικού κύκλου. Aπορρύθμιση των μηχανισμών αιμοποίησης οδηγούν στην εμφάνιση νοσημάτων υψηλής κακοήθειας, όπως η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Πολλές φορές, η αρχική διάγνωσή της είναι ιδιαίτερα δύσκολη και μιμείται τις εκδηλώσεις οστεομυελίτιδας. Έτσι, το οστικό άλγος μη τραυματικής αιτιολογίας αποτελεί ένα δύσκολο διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Στην παρούσα ανασκόπηση εξετάζεται όχι μόνο η διαφορική διάγνωση του οστικού άλγους που μιμείται η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, αλλά και η εμφάνιση οστεομυελίτιδας σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία υπό χημειοθεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοποίηση, Βακτηρίδια, Μύκητες, Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, Οστεομυελίτιδα, Οστικό άλγος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής