Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 466-474

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Επιπλοκές χρόνιας περιτοναϊκής κάθαρσης
Ο ρόλος της λεπτίνης

Ε. Αποστολίδου, Χ. Χατζόγλου
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Η εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης στους ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια είναι περιορισμένη. Γι' αυτό, σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται οι σημαντικές επιπλοκές της, όπως είναι η περιτονίτιδα και η περιτοναϊκή ίνωση. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται όλα τα ερευνητικά δεδομένα που συσχετίζουν τη λεπτίνη με τις δύο σημαντικότερες επιπλοκές της περιτοναϊκής κάθαρσης, την περιτονίτιδα και την ίνωση. Σκοπός είναι η κατάδειξη πιθανής διαγνωστικής ή παθογενετικής σημασίας της λεπτίνης στις παραπάνω καταστάσεις. Η λεπτίνη είναι μια ορμόνη 16 kDa, με βασική λειτουργία τη διατήρηση του σωματικού βάρους και του ισοζυγίου ενέργειας. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) οδηγεί σε συσσώρευσή της στο αίμα. Οι ενδείξεις που εμπλέκουν τη λεπτίνη στις παραπάνω επιπλοκές της περιτοναϊκής κάθαρσης, την περιτονίτιδα και την περιτοναϊκή ίνωση, αυξάνουν συνεχώς. Σ' ό,τι αφορά στην περιτονίτιδα, φαίνεται ότι η λεπτίνη θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως προγνωστικό ή διαγνωστικό εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση των επεισοδίων περιτονίτιδας. Η μέτρηση της λεπτίνης είναι δυνατόν να γίνει τόσο από τη συστηματική κυκλοφορία όσο και από το περιτοναϊκό έκπλυμα ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια. Σχετικά με την περιτοναϊκή ίνωση, στους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση η λεπτίνη παράγεται σε αυξημένες ποσότητες στην περιτοναϊκή κοιλότητα λόγω της αυξημένης ποσότητας ενδοκυττάριου λίπους. Η λεπτίνη αυτή δρα συνεργικά με τον TGF-β και ενισχύει την εξέλιξη της περιτοναϊκής ίνωσης. Αν και έως τώρα η λεπτίνη έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε κλινικές μελέτες για την αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρή παχυσαρκία, η χρήση ανταγωνιστών της δράσης της λεπτίνης στην κλινική πράξη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί θεραπευτικά για την αναστολή ή την τροποποίηση της πορείας της ίνωσης. Συμπερασματικά, η λεπτίνη είναι μια πολλά υποσχόμενη ορμόνη στα χέρια του κλινικού ιατρού, εφ' όσον περαιτέρω μελέτες επιβεβαιώσουν τη σημασία της στην περιτοναϊκή κάθαρση.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαπερατότητα περιτοναίου, Λεπτίνη, Περιτοναϊκή ίνωση, Περιτοναϊκή κάθαρση, Περιτονίτιδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής